Tłumaczenia zwykłe i poświadczone

W ramach swojej działalności oferuję tłumaczenia zwykłe różnego rodzaju tekstów, które nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia. Zaliczają się do nich m.in. dokumenty na użytek prywatny, teksty naukowe, medyczne oraz techniczne. Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego zajmuję się również tłumaczeniami poświadczonymi wszelkiego rodzaju dokumentów, orzeczeń sądowych czy aktów notarialnych, a także świadectw ukończenia szkoły, faktur oraz pism urzędowych.

Jeśli potrzebują Państwo tłumacza przysięgłego – zapraszam do nawiązania współpracy. W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu – jestem do Państwa dyspozycji.

 

Otworzony słownik

 


Czym się różnią tłumaczenia zwykłe od tłumaczeń poświadczonych?

Tłumaczenia zwykłe najczęściej dotyczą tekstów do użytku prywatnego, a także książek, listów, instrukcji, katalogów czy broszur. Do tego rodzaju tłumaczeń nie jest konieczna współpraca z tłumaczem przysięgłym – można wykonać je osobiście lub zlecić tłumaczowi, który zna język obcy i wykona przekład poprawnie pod względem językowym i stylistycznym.

Natomiast tłumaczenie poświadczone jest wykonywane wówczas, gdy konieczne jest formalne potwierdzenie, że dokument jest oficjalny i autentyczny. Najczęściej dotyczy to dokumentów i pism urzędowych, wymagających odpowiedniego uwierzytelnienia. W takim przypadku, przetłumaczony tekst musi zostać opatrzony pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego na każdej stronie przekładu. Dodatkowo tłumaczenie uwierzytelnione powinno zawierać adnotację czy zostało wykonane na podstawie oryginału dokumentu czy jego odpisu lub kopii.